Anders doen 4

Anders doen: Michel Odufré

Michel Odufré werkt binnen de grootste GGZ instelling, de Parnassiagroep, als directeur van Mirage, een pilot binnen de groep die ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen in de verslavingszorg.

Wat wilde je doen?

De zorg is knettergeorganiseerd: Alles werkt volgens protocollen en regels. Ik wilde de bezieling en het plezier terugbrengen, zowel in de organisatie als bij patiënten. Net als veel organisaties zijn verslaafden de verbondenheid met hun kern verloren. We proberen die verbinding met het spirituele weer te laten ontstaan, weer ruimte te creëren voor voelen en ervaren. Hoewel het niet aan de hand van Touching tot stand gekomen is, sluiten ‘anders kijken, anders denken, anders doen’ en Theory U dus naadloos aan bij het behandelingsideaal van Mirage.

Hoe probeer je dat te bereiken?

Ik creëer momenten van rust en bezinning. Op verschillende momenten nemen we met het team, de patiënten of een combinatie daarvan tijd om even aan te komen, eens in de week tijdens de weekopening, bijvoorbeeld. Ik vraag iedereen even stil te zijn, zijn voeten op de grond te zetten, ogen te sluiten en rustig te ademen. Daarna begin ik vragen te stellen. Sommige daarvan zijn gericht op ervaring. Dan vraag ik iedereen bijvoorbeeld bewust naar de vogels te luisteren, de lavendel te ruiken of elkaar een hand te geven en te voelen wat dat doet. Andere vragen zijn gericht op de verbondenheid met je kern. Aan de hand van een thema vraag ik het lef te hebben die kern te voelen, te horen wat hij zegt en ernaar te luisteren.

Die opening is een spiritueel, vanzelf ontstaand iets, trouwens. Ik bereid het niet voor, maar het heeft altijd verdieping, bezieling, plezier en een boodschap. Dat is weer die U.

Hoe pakt dat uit?

In het begin was iedereen sceptisch, maar ik heb open verteld dat deze momenten iets met mij doen, en dat dat misschien voor anderen ook geldt. Als het dan inderdaad ook voor anderen zo werkt, is het de keer daarna gemakkelijker. Laatst vroeg iemand: “Wat voor leuks gaan we vandaag doen?”In het begin was iedereen sceptisch, maar ik heb open verteld dat deze momenten iets met mij doen, en dat dat misschien voor anderen ook geldt. Als het dan inderdaad ook voor anderen zo werkt, is het de keer daarna gemakkelijker. Laatst vroeg iemand: “Wat voor leuks gaan we vandaag doen?”

Wat wil je nog kwijt over ‘anders doen’?

Het helpt al zoveel om de momenten aan te grijpen waarin je dingen kunt benoemen of kritische vragen kunt stellen. ‘Waar is de bezieling?’ is een voorbeeld van een vraag die makkelijk inzetbaar is, maar veel kan doen. Oh, en wat ik altijd tegen mijn patiënten zeg: De beste manier om nieuwe wegen te vinden is verdwalen. Als je verdwaald bent, dan heb je namelijk ruimte om te zoeken.