Ervaringsleren

Verkennen, ervaren en toepassen

Blader eens door onze brochure:

Tell me, I’ll forget
Show me, I’ll remember
Involve me, I’ll understand
Move me, and I’ll move you too

Waar mogelijk creëren we in de programma’s ervaringen. Door te beleven worden alle zintuigen aangesproken en worden inzichten gemakkelijker verankerd. Bovendien bieden ervaringen de kans om voorbij het rationele, mentale en conceptuele te gaan. Niet meer praten over, maar meemaken waar de transformatie over gaat.

Zo zijn bijvoorbeeld veel van de programmaonderdelen die gaan over persoonlijke ontwikkeling, ervaringsgericht ingestoken. En ook de modules over groepsdynamica zijn een serie aaneengeschakelde ervaringen, afgewisseld met theorie en de vertaalslag op de eigen ontwikkeling en eigen werkpraktijk.

Niet voor niets is Theory U van Otto Scharmer één van de inspiraties voor dit programma. ‘Anders kijken, Anders zijn, Anders doen’ is daarbij ons motto. Ervaringsleren betekent de dingen echt doorleven. Zodat je uiteindelijk vanuit anders zijn ook anders gaat doen.