Verdiepingsprogramma

Verdiepingsbijeenkomsten

Om de ziens-, zijns- en werkwijzen van Touching the Community Soul te verdiepen, programmeren we elk jaar meerdere bijeenkomsten. Deze ‘verdiepingsmodulen’ zijn toegankelijk voor iedereen die aan het kernprogramma deelneemt of heeft deelgenomen. In 2018 staan er twee bijeenkomsten gepland op een nader te bepalen datum. Informatie over de inhoud van deze dagen is hier op de te vragen welcome@touchingthecommunitysoul.nl.

Daarnaast worden in de community door (oud) deelnemers aan het kernprogramma ook vervolgbijeenkomsten en learning journeys georganiseerd.

Wil je op de hoogte worden gehouden? Wordt lid van onze community op LinkedIn of Facebook.