Visie

Initiatiefnemer Erik Mandersloot aan het woord:

“We staan midden in een beweging naar een nieuwe tijd die volgt na de crises die onze huidige tijd kenmerken. In de crises schuilen grote kansen, namelijk het ontstaan van een wezenlijk andere samenleving. Een uitnodiging tot een evolutionaire stap.

Een fundamentele vernieuwing van hoe we met elkaar samenwerken is de eerste stap. De Oostenrijkse econoom Schumpeter maakte onderscheid tussen product-, proces- en organisatie-innovatie. Ik ben van mening dat de laatste de ingang is. Pas als we onszelf anders organiseren, kunnen we tot wezenlijke vernieuwing komen. En om onszelf anders te organiseren is ‘de reis naar binnen’ weer noodzakelijk. Wat in onszelf blokkeert de volgende groeistap in de manier waarop we samenwerken?

De beweging naar die nieuwe organiseerprincipes zoals die in Touching the Community Soul plaatsvindt, zijn synchroon met de universele wetten, de organiseerprincipes van de natuur. De natuur ontwikkelt zich vanzelf en heeft allerlei vermogens om zichzelf te herstellen. Als we die principes kunnen vertalen naar hoe mensen met zichzelf, met elkaar en met de aarde omgaan, dan vinden we sleutels naar een duurzame balans.

Dat dit een hele grote omslag is, is mij de afgelopen jaren steeds meer duidelijk geworden. Onze patriarchale op hiërarchie en dominantie gebaseerde samenleving waarin de belangrijkste drijfveren het verwerven van materie en het reduceren van angst zijn, heeft ertoe geleid dat veel mensen volle levens leiden met weinig tijd voor reflectie en stilte. En juist dat zijn de beginpunten voor de ommekeer. Het ontsnappen uit de ‘ratrace’, en even stil staan bij wat we doen en waarom we dat doen is nodig. Om zo wezenlijke vernieuwing te helpen ontstaan.

Het besef dat alles met elkaar is verbonden is een van de uitgangspunten waarop het programma is gebaseerd. Alles hangt samen. De vraagstukken van deze tijd tonen ons dat. Dat betekent dat voor andere oplossingen het geheel analyseren en aanpakken nodig is. En met geheel bedoel ik het gehele ‘systeem’, mens, team, organisatie, sector, maatschappij. Ongewoon, wel mogelijk.”